Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Ngày Hội gia đình Savico lần thứ 14

Tiểu trại Bến Thành Ford tham gia chương trình Ngày hội Gia đình Savico lần thứ 14- năm 2016 tại KDL Bửu Long, Đồng Nai. 
Tiểu trại Bến Thành Ford lấy ý tưởng cánh buồm giương cao cùng sự lèo lái dẫn dắt của Ban Lãnh Đạo đồng lòng cùng tập thể CBNV tự tin cùng nhau "vượt ngàn trùng khơi - Vươn ra biển lớn".
Bán hàng Dịch vụ