Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Hội Nghị Sơ Kết Hoạt Động 6 Tháng Đầu Năm Và Triển Khai Kế Hoạch 6 Tháng Cuối Năm 2016

Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Bến Thành Ford với chủ đề "THAY ĐỔI THẦN TỐC - VƯỢT MỐC THÀNH CÔNG" diễn ra trong không khí sôi nổi và ấm cúng. 
Với phần trình bày tổng quan về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm của Tổng Giám Đốc, sau đó là lễ tuyên dương các cá nhân và tập thể đạt thành tích cao trong 6 tháng đầu năm. Sau cùng, HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc cùng toàn thể CBNV đã cùng nâng ly chúc mừng thành công của hội nghị.

Bán hàng Dịch vụ