Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Hội Nghị Kế Hoạch Kinh Doanh Năm 2016


Trong không khí đầy nhiệt huyết & tràn quyết tâm của các cấp quản lý công ty Bến Thành Ford. Vào ngày 02/04/2016 tại Him Lam Palace, Công ty Bến Thành Ford đã tổ chức thành công Hội nghị kế hoạch kinh doanh năm 2016.
Dưới sự phân tích & chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, các ông bà Trưởng Bộ phận đã hoạch định được mục tiêu kế hoạch kinh doanh phải phấn đấu đạt được trong năm 2016. Song song đó vào cuối buổi hội nghị, lần lượt ký kết vào Bản cam kết thi đua nhằm khẳng định quyết tâm mạnh mẽ sẽ đạt được chỉ tiêu mà Ban Tổng giám đốc đã giao phó.Bán hàng Dịch vụ