Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2017 Của Bến Thành Ford

Vào lúc 13h30 ngày 28/04/2017 tại khách sạn Eastin (Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận) đã diễn ra buổi họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 của công ty CP Bến Thành ô tô.
Đại Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, trong không khí làm việc nghiêm túc và hăng say, Đại Hội đã điểm qua các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng chiến lược cho năm 2017 của Tổng Giám Đốc. Song song đó là ý kiến chỉ đạo của Hội Đồng Quản Trị cùng các vị Cổ Đông cho công tác điều hành để Bến Thành Ford tiếp tục là con thuyền vững chãi vượt ngàn trùng khơi vươn ra biển lớn.Bán hàng Dịch vụ