Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

Chương Trình Mổ Mắt Từ Thiện "NGUỒN SÁNG CHO ĐỜI"

HẠNH PHÚC LÀ KHI CHO NGƯỜI NHỮNG GIẤC MƠ THÀNH HIỆN THỰC !!!
Chương trình mổ mắt từ thiện "NGUỒN SÁNG CHO ĐỜI" của 3 đơn vị tài trợ : Bến Thành Ford - Sài Gòn Ford - Cần Thơ Ford tại khoa mắt bệnh viện Trưng Vương.


Bán hàng Dịch vụ